PROGRESS Film-Verleih
Chausseestr. 103
10115 Berlin
Fax: +49 30 - 24 003 399

PROGRESS Footage Service

Kerstin Lommatzsch
Leitung
Redaktion / Recherche
Telefon: +49 30 24 003 304
k.lommatzsch@progress-film.de

Dieter Stolz
Redaktion / Recherche
Telefon: +49 30 24 003 303
d.stolz@progress-film.de

Anita Wittkowsky
Verträge / Lizenzen
Abrechnung
Telefon: +49 30 24 003 301
a.wittkowsky@progress-film.de

Martina Richter
Erschließung / Recherche / Privatanfragen
Datenbank
Telefon: +49 30 24 003 302
m.richter@progress-film.de

Jonas Küßner
Erschließnung
Telefon: +49 24003 304
j.kuessner@progress-film.de

Lizenzhandel

Lizenzhandel für TV-, Video- und
Online-Rechte
PROGRESS FILM-VERLEIH
Friedrichstraße 55 A
10117 Berlin

Christel Jansen
Telefon: +49 30 24 003 225
Head of Sales
c.jansen@progress-film.de

Sekretariat und allgemeine Anfragen

Telefon: +49 30 24003 0
info@progress-film.de