PROGRESS FILMVERLEIH GmbH
Friedrichstr. 55 a
10117 Berlin
Fax: +49 30 - 24 003 399

PROGRESS Footage Service

Kerstin Lommatzsch
Leitung
Redaktion / Recherche / Lizenzen Ausschnitte
Telefon: +49 30 24 003 304
k.lommatzsch@progress-film.de

Martina Richter
Erschließung / Recherche / Privatanfragen
Datenbank
Telefon: +49 30 24 003 302
m.richter@progress-film.de

 

Lizenzhandel

Lizenzhandel für TV-, Video- und
Online-Rechte
PROGRESS FILMVERLEIH GmbH
Friedrichstraße 55 a
10117 Berlin

Miriam Mai
Telefon: +49 30 24 003 225
mai@progress-film.de

Allgemeine Anfragen

Telefon: +49 30 24003 0
k.lommatzsch@progress-film.de